Powrót do wyników

Turniej 12 Letni
19.09.2011 r.

WYNIKI PARY NR 1  S Gęga-I Poziemba             4.5 SL   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
2 T Bednarek-M Skulimowski8.0 SL1NS3NTS6+4+520 83.15 
2NS4xWQ= -5908.58 
34 T Pilch-J Figlus30.0 SL3NS4NTW3+2 -6900.31 
4NS5NTW7+2 -72066.58 
32 J Prijma-B Procyk8.0 SL5NS5xNQ+1+950 91.42 
6NS4W5= -62016.85 
30 C Michalak-J Michalski11.0 SL7NS2xNA=+670 99.69 
8NS5E4+1 -42025.15 
28 A Piecuch-A Szymczak20.0 SL9NS2NA-1 -508.58 
10NS3NTSJ-3 -3000.31 
26 R Rogala-M Zieliński24.0 SL11NS3NTE6+1 -43025.15 
12NS1NTEJ+1 -12037.58 
24 M Kolczok-B Nazarewicz6.5 SL13NS2E2-1+100 33.42 
14NS5WQ-1+50 99.69 
22 W Mizera-M Żerkowski3.0 SL15NS3NTS3=+600 41.73 
16NS4SK-1 -5045.85 
20 A Bacik-M Bojanowski14.0 SL17NS4WA-2+100 58.27 
18NS6SQ+1+1460 50.00 
18 J Radomski-S Adamczyk11.0 SL19EW5SK-1 +5033.42 
20EW4WA= +62054.15 
16 J Stokowacki-I Kowalczyk20.5 SL21EW2SA+1-110 0.31 
22EW2NA-1 +5079.00 
14 T Biskup-J Stachowski6.5 SL23EW3NTS3=-600 61.54 
24EW3N5=-140 3.85 
12 P Matkowski-A Włodarczyk14.0 SL25EW3E10= +11092.31 
26EW3E4-1-100 30.77 
10 J Sobol-E Szenkelbach14.0 SL27EW4N8+1-450 61.54 
28EW4NK+1-650 42.31 
ROZDANIA NIE GRANE: 29 30 31 32 33 34WYNIK44.70%
+/- 
RAZEM44.70%
Powrót do wyników